woensdag 17 januari 2018

de alchemist

Als het een synchroniciteit is wanneer twee (of meer) gebeurtenissen zich (zo goed als) simultaan voordoen, die heel erg net elkaar overeenkomen ... welke naam zou dit fenomeen dan hebben?

Zo'n 10 jaar geleden nam ik afscheid van mijn werk in Nederland.
Ik stond op het punt een behoorlijk andere koers te gaan varen door naar Frankrijk te emigreren.
Bij die gelegenheid kreeg ik een boekje cadeau van een aantal bevriende Nederlandse boekminnende vrouwelijke collega's:
De Alchemist, van Paulo Coelho.
(Ik las het met plezier als een leuk liefdes-en reisverhaal)

In 2012 kreeg ik, in Frankrijk een boekje (opgestuurd) uit Nederland.
Ik zat midden in de aanloop naar een behoorlijke andere koers varen in mijn leven, weer 'alles' achterlaten en opnieuw beginnen op een heel andere manier.
Ik kreeg het van een Nederlandse boekminnende vrouw.
Hoewel ik een boek maar zelden 2 keer lees, las ik het.
Het leek een heel ander boek dan bij eerste lezing.. zo toepasselijk met waar ik me middenin bevond!
(Ik las het met plezier, als een boek met diepere levenswijsheden)

Vandaag staat er een Nederlandse boekminnende vriendin op de stoep met 2 tassen met boeken die ze weg wil doen (maar waar ik de komende weken nog wel een duik in kan nemen, voor ik ze op mijn beurt doorschuif de naar de volgende liefhebber van Nederlands leesvoer, hier in Frankrijk).
Wat tref ik erin aan tot mijn grote verrassing..... ?
De Alchemist van Paolo Coelho!
Duidelijk geschonken aan die vriendin, door vriendinnen van haar.
Ik bevind me.... net als de vorige twee keer dat dit boek mij werd aangeboden, op een punt in mijn leven waarop ik nogmaals 'alles' achter ga laten voor weer een heel andere fase.
Ik begin erin te lezen en zie zelfs in de eerste 10 bladzijden alweer nieuwe invalshoeken .

Hoeveel uitgaven er gemaakt zijn van dit boek?
Geen idee. Zoek op Alchemist Paolo Coelho en je ziet een veelheid aan coverplaatjes......
In mijn geval heb ik nu drie keer op soortgelijke momenten in mijn leven een zachte cover uitgave met hetzelfde plaatje voorop in handen gespeeld gekregen.
(paars, met een planeet in de lucht boven 3 piramiden en een silhouet van een persoon met een staf)

Als dit fenomeen nog geen naam heeft stel ik voor het een alchemiciteit te noemen!

(-:wat een energiebewuste sollicitatiecommissie zou kunnen doen....

Gisterenmiddag heb ik mijn sollicitatiebrief verzonden.

Als moderne sjamaan in spijkerbroek, ben ik altijd geïnteresseerd in hoe menselijke keuzeprocessen energetisch dynamisch zijn ingericht.
Dat geldt zeker voor 'belangrijke beslissingen', waar voor langere tijd veel 'kwaliteit van (samen-) leven' van afhangt.

Werkprocessen energetisch dynamisch helpt stroomlijnen, dat is wat ik doe.
Een krachtige katalysator zijn van fundamentele  veranderingen ( in de kern van de zaak dus) passend bij de duurzame doelstellingen van de gemeenschap, dat is wat ik ben.

In die rol geef ik keer op keer praktische suggesties.
Mijn suggesties draaien in hun essentie eigenlijk allemaal om een en hetzelfde kernprincipe:

Stel alles in het werk om ook de natuurlijke energetische non-verbale communicatiestromen actief, volledig en als volwaardige 'partner' bij het hele traject van de keuzeprocessen te betrekken.

Dat basisprincipe is nogal wezenlijk verschillend van de kerngedachte achter de nu in zwang zijnde werk-en keuzeprocessen in de moderne wereld!
Mainstream wordt zelfs het bestaan van dergelijke natuurlijke communicatiestromen nogal in twijfel getrokken.
Dus tja.... dan is het idee dat het zelfs groot praktisch nut zou kunnen hebben om er extra zorg en aandacht voor te hebben......al 'suspect'/ ' afwijkend'.
En dan ga ik zelfs nog verder door in wezen aan te bevelen om dat facet van ' het leven' ook nog eens als een volwaardige partner in de hele gang van zaken een 'stem' en een bijbehorende plek te geven.. zeker en juist als het om zogenaamde  'echt belangrijke' zaken gaat.... ?
hmmm..... tja.... nou.... ach......

Voor de echte dappere pioniers in wervings-en selectiecommissies heb ik wel een paar suggesties om die wervings-en selectiemethode, met erg weinig moeite en geringe kosten, veel meer uit te lijnen op dat kernprincipe wat ik paars heb gekleurd.

Uiteraard kan het proces nog verder gefinetuned worden, met aanvullende maatregelen!
Dit is niet 'DE kant-en-klare-en -volledige-oplossing'!!!!
Maar voor de (wellicht nog wat sceptische)  'beginner' in het benutten van die natuurlijke energetische dynamische informatiebronnen..  is het introduceren van de ' uitwisseling van informatiepakketten via vibrational essences' een (relatief) eenvoudig te nemen 'horde'.. omdat het dicht bij de gangbare praktijk van het uitwisselen van verbale informatie blijft.

Dit is hoe het gaat:

' uitwisseling van informatiepakketten via vibrational essences'

Naast het verzoek aan kandidaten om een zichtbaar (digitaal/papier) product aan te leveren ("brief met C.V. eventueel met portfolio van andere creatieve uitingen"), is er het verzoek om daarbij een 'Persoonlijke Vibrational Essence' (PVE) aan te leveren.

De instructie daarvoor is simpel:

 • zet een glas vers bronwater naast je bed voor je gaat slapen
 • met de intentie dat daarin jouw PVE van dat moment wordt geregistreerd
 • de volgende ochtend doe je dit water, met een paar druppels wodka ( voor de conservering) in een klein flesje.... sluit dat goed af, labelt het met de naam en .. voila, het is klaar.
 • dat flesje stuurt de kandidaat dan ook op.
Selectie:

Naast het 'gewone bekende' vlug-scannen van een grote hoeveelheid brieven op hoofdlijnen van (ogenschijnlijke) geschiktheid, worden ook alle(!) flesjes, via een spiertest-methode gescreend door de hele (!) vlug-screeningscommissie.

(Het is handig wat ervaring op te doen met spiertesten, maar een eenvoudige ' ja/nee' vraag... "is het, in het belang van het behalen van onze gezamenlijke doelstellingen, zinvol om energie te steken in nadere verkenningen met deze persoon?" moet wel tot duidelijke uitslagen leiden.)

Schrijf beide uitslagen van alle kandidaten op.
Dus:
 • Wie komen uit de visuele/verbale informatie als potentieel geschikt naar voren en 
 • Wie komen er uit de spiertesten van het onzichtbare communicatienetwerk als potentieel geschikt naar voren.
Leg het geheel naast elkaar om een short-list op te stellen.
Gebruik daarbij wijs de inzichten uit beide informatiestromen.
Ideaal gezien staan op de shortlist uiteraard alleen kandidaten die op beide screenings ' potentieel geschikt' scoren.
Maar doe het keuzeproces vooral ook eens 'wildcard' cadeau!
Zeker als 80% of meer van de screeningscommissieleden uit het onzichtbare netwerk groen licht geven aan iemand die niet uit de visuele screening naar voren kwam!

Voorbereidingen op het eerste gesprek:

Naast de uitnodiging voor het eerste gesprek, met een eventueel informatiepakket in beelden en tekst, ontvangt iedere kandidaat van de shortlist een flesje met..... een Vibrational Essence, van de Functie-plek-in -het-geheel... FVE
Gaat het om een bestaande functie.... dan heeft het water een nacht op de meest natuurlijke en fundamentele plaats voor het vervullen van die functie gestaan 
Gaat het om een nieuwe functie of 'erg plekloze' functie..... dan heeft het glas gestaan bij een van de plenaire beraadslagingen over deze functie, bij de 'geestelijk vaders' van deze functie.

De warme aanbeveling aan de kandidaten is om in de aanloop naar het gesprek, dagelijks (een paar keer) een druppeltje hiervan op de huid ( b.v. de pols) te doen.
De sollicitatiecommissieleden doen 'hetzelfde' maar dan omgekeerd... zij doen dagelijks een druppeltje op de huid van iedere kandidaat* die zij gaan spreken, in de aanloop naar de gesprekken.
(*bij voorkeur niet alle PVE's van alle kandidaten ' tegelijk'.. maar met een kwartier ruimte ertussen)

Wanneer beide partijen dit als voorbereiding doen, dan bevordert dit, dat tijden het gesprek, de juiste relevante vragen (wederzijds!) opwellen, om tot een keuze te komen die een goede match is, ook energetisch dynamisch.
Het bevordert ook de 'intermenselijke kwaliteit' van het gesprek..... er is minder 'sociale awkwardness, verlegenheid en minder de neiging je anders voor te doen dan je echt bent'. Op een 'onbewust' niveau... heeft er dan namelijk al lang een vrij diepgaande kennismaking plaatsgevonden en 'weet' je al veel beter wat je 'als mens' aan elkaar hebt.

De rest van de besluitvorming verloopt dan weer naar eigen inzicht om tot wederzijdse overeenstemming te komen met de beoogde kandidaat.

(-:


dinsdag 16 januari 2018

solliciteren

Gisteren maakte mijn vader me alert op een vacature.

Ik was wel nieuwsgierig en zocht de wervingstekst online op.

Ik werd enthousiast.
Want he, ik pas precies, maar dan ook naadloos in het  functieprofiel, de beschrijving van wat diegenen die ze zoeken in huis moet hebben.
Da's nog niet alles.
In die context... kan ik mijn inhoudelijke expertise en de, in de loop der jaren opgedane inzichten erg goed inzetten, met..... de mogelijkheid mijn (vrij grote) ambities daarmee in vervulling te zien gaan. 

Wat zoeken ze?

Iemand die
-  'de vinger op de zere plek' kan leggen
- vasthoudend is 
- eerlijk en open is
- zijn eigen afwegingen maakt
- niet bang is om 'muurtjes' van de gevestigde orde te slechten
- tot de kern van de zaak door kan dringen
- durft te vernieuwen
- durft grote knelpunten aan te kaarten

Dat is in een notedop wat ze zeggen graag te zien in de persoon die hen zeer geschikt lijkt voor de taak. 

Maar ja.... 
Juist omdat ik zo geschikt ben voor de taak ( :-) ) ..... zo eerlijk en open, de vinger supersnel op de zere plek kan leggen, mijn eigen afwegingen onverschrokken  maak, niet bang ben om een knelpunt in de' normale' gang van zaken te signalen en graag concrete vernieuwingsvoorstellen doe..... moet de invulling van die taak wel nog aardig op een paar kernpunten getweakt worden, wil ik het zinvol kunnen doen en (dus) met opgewekte  'zin' en groot optimisme willen doen.

Dan wordt het een hele boeiende testcase, natuurlijk!
In hoeverre zijn de wervers bereid en in staat om die 'gewenste' capaciteiten ook werkelijk in de praktijk hartelijk te verwelkomen...?

Zo ongeveer het eerste wat ik, compleet met concrete (onconventionele!) tweaksuggestie aandraag in mijn sollicitatiebrief gaat over...... hun eigen kernidee van hoe die functie ingevuld moet worden, naar hun idee!

Tja!
Laat ik dan net vrij zeker weten dat het juist het star vasthouden aan die traditionele werkwijze is die de in de basis de zo vurig gewenste vernieuwingen keihard tegenhoudt......

Of ze dus echt willen wat ze zeggen te willen als mijn typende vingertjes linea recta op een nogal zere plek in hun 'voorstelling van zaken' wordt gelegd.....is natuurlijk een nogal belangrijke vraag!

Ik schreef, bijna een jaar geleden op een ander blog dit stukje..
De 'senior' die erin aan het  woord komt, geeft duidelijk aan waarom je er maar beter zo rond de eerste kennismaking achter kunt komen, als de 'wens tot grote verandering van resultaten', niet ook de mogelijkheid insluit om de werkmethoden vrij fundamenteel te mogen aanpassen.
(Klik op de playbutton in het Nederlandse schild om de blog post door mij voorgelezen te krijgen)

Ik weet ook...
Mocht deze organisatie het echt menen dat ze die fundamentele  ' vernieuwer' zoeken met mijn kwaliteiten, de super-katalysator voor echte duurzame vooruitgang die ook de 'eigen' geledingen mag doorlichten...
Als ze inderdaad met mij in zee willen gaan (onder de flink getweakte interpretatie van hoe die functie ingevuld dient te worden als ik het ga doen.. hé) ... 
Nou.....dan zou ik daar een wereld-job aan hebben.. in Nederland, op een plek die weergaloos mooi is... weet ik uit ervaring.

Kortom, ik ben reuze benieuwd.

maandag 15 januari 2018

de regels van het spel

Gisteren bracht ik een paar aangename uren hier in Frankrijk door met pingpong spelen, met een Nederlandse jongen van 11 en zijn moeder.

Vanmorgen leek een kleine bespiegeling op een van de interacties me wel leuk om over te bloggen.

Op een bepaald moment waren we 'met puntentelling' aan het spelen. Hij was de scheidsrechter die de punten bijhield, terwijl zijn moeder en ik een potje om punten speelden.
Hij ontdekte, dat een deel van die 'autoriteiten'-taak is om je beslissing uit te kunnen leggen.

Een taak die hij met verve uitvoerde en waar hij zelfs rode wangen van kreeg toen ik hem bij herhaling op een bepaald moment niet leek te (willen?) snappen.
Zelfs als wees hij tot drie keer toe heel precies de baan aan die de bal had beschreven op de tafel en in het net...... ik bleef nog steeds een antwoord verlangen op de vraag: " Maar waarom krijgt je moeder hier nu een punt?"

De verwarring werd aan zijn kant zo te zien nog groter toen ik probeerde toe te lichten dat ik helemaal niet vond dat ik een punt moest hebben.. dat we het daarover wel eens waren.
(Wat zeur ik dan toch nog? Waarom speel ik dan niet 'gewoon' door?Waarom sta ik het hem dan nu zo 'moeilijk' te maken?)

Ik benadrukte dat ik in die beurt de opslag had gehad en dat.. voor zover mij bekend... zijn moeder dan nu het recht van de opslag had verworven (wat iets anders is dan een punt).
(Daarbij refereerde ik impliciet aan de spelregels die we gebruikten, de laatste keer, een paar maanden geleden dat we om punten speelden.)

Maar... er was in de tussentijd iets in zijn wereld veranderd..... (waardoor hij ook zoveel vooruitgang in zijn pingpong vaardigheden had opgedaan) .... hij had een paar weken pingpong op zijn Franse school gespeeld.
En.... daar is kennelijk voor een duidelijk ander systeem gekozen... waar iedere speler kan scoren, ongeacht of hij nou wel of niet de opslag heeft.

Wat voor mij belangrijk werd op dat punt, om (zinvol) door te kunnen spelen, was inzage krijgen in de regels die gehanteerd werden en daar ( in ieder geval op hoofdlijnen) afstemming over hebben.

Ik geloof dat het voor hem nogal een kluif was om zich voor te kunnen stellen dat er andere regels ergens op de wereld zouden kunnen gelden dan de regels die zijn sportleraar op zijn school geldig heeft verklaard.
Wekenlang speelden al zijn speelmaatjes zonder morren en mankeren volgens die regels.. dus ... dan hoort het toch kennelijk zo.....?

En die gedachtengang is.. lijkt mij zo.... vrij menselijk....
Als je er niet bekend ermee bent dat er meerdere systemen mogelijk zijn, dan die ene die jij gebruikt.. hoe moet je dat dan gaan vermoeden?

Hoe bestuur je een land, hoe bestuur je een organisatie, hoe bestuur je een gezin?
Het is pingpong spelen... maar dan  in het groot!

OK, er zijn een paar basisbenodigdheden..... een speelveld, wat attributen en een aantal spelers....

Maar geef 10 groepjes mensen op 10 verschillen de plekken in de wereld  een pingpongtafel, batjes en balletjes en voila...... tenminste 10 verschillende spelletjes worden geboren.
Wie weet, lijken er zelfs wel een aantal op elkaar, op hoofdlijnen.... maar kijk niet al te vreemd op als er ook totaal andere varianten uitrollen!

Moderne mensen lijken wel eens te denken dat er eerst 'regels' waren en de rest invulling is binnen die regels.....
Maar zo is pingpong natuurlijk in werkelijkheid niet ontstaan!
(geen enkele samenspelvorm, trouwens, of je het nou over voetbal, schaken, schaatsen, economie, politiek, ordehandhaving, godsdienst, educatie of opvoeding heb).

Er kwam echt niet eerst uit een of andere Goddelijke Printer een instructieboekje over hoe het spel van het leven gespeeld moet worden!

(Die zogenaamde 'Goddelijke prints' zijn pas miljoenen jaren later geschreven, door 1 soort (het homo sapiens speel clubje) die eerst überhaupt het schrijven moest uitvinden en.... zelfs dat 'spel' in honderden talen en types karakters heeft 'geregeld'!
Observeer dat het gros van de 'Goddelijke Medespelers' op het speelveld Aarde.... niet eens kan schrijven (en er het nut ook niet zo erg van inziet).

Nee, eerst zie je als mens vrij lukraak, losse 'attributen' om je heen en daar ontdekt je speelmogelijkheden in, door ze met elkaar in een bepaald verband te brengen.
Wat dan 'goed werkt' en 'begeerlijke zaken' oplevert.. dat wordt verder doorontwikkeld en gedeeld met anderen.

Wat ik hier schrijf is echt heeeeeeeel lastig voorstelbaar door iemand die echt (maar) een systeem voor iets kent!
Maar wie bekend is met meerdere 'systemen', die allemaal totaal verschillende regels kennen ( al is het 'maar' meertaligheid)... kan zich uit ervaring soepeler 'meerdere systemen' voor allerlei zaken voorstellen.

Is het alleen al daarom dat meertalig opgevoede kinderen gemiddeld 'boven' de eentalig opgevoede massa uitsteekt?
(Een bewering gedaan, ondersteund door wetenschappelijke studies, in dit t.v. programma....
let op: ik heb geen idee hoe lang deze link actief blijft!)

Enfin.....

zondag 14 januari 2018

matsen

Hoe kwam ik aan de oblique technique van vandaag?

Vandaag ontving ik van een jongen van een jaar of 14 die hier een tijdje terug had gelogeerd de 'final cut' van een filmpje, door hem gemaakt met een drone en videosoftware.
De jongen heet Mats.

(Fijn om zoiets toegespeeld te krijgen!)

Later op de dag speelde ik een paar potjes pingpong met een jongen van 11 en zijn moeder.
De jongen was in een paar maanden tijd erg vooruit gegaan met zijn spel en hij gaf erg goed partij.
We deden wat veel opvoeders doen... wel echte tegenstand bieden, zodat er ook echt serieus geoefend wordt en hij nog beter kan worden...... maar bij het partijtje spelen..... ontstond het gaandeweg dat hij de rol van scheidsrechter toegespeeld kreeg en de puntentelling bepaalde en bijhield.
Het was iedereen wel duidelijk dat sommige spelers wel drie keer moesten scoren voordat er een punt gerekend werd.... .
Non-verbaal werd het 'matsen' in gekaderd......zo had iedereen plezier.
Uiteindelijk, alles overziend, kwam hij tot de conclusie dat we allemaal 'winnaars' waren.. om maar eens te onderstrepen dat het heel goed mogelijk is om samen te spelen, je eigen talenten verder te ontwikkelen.. zonder dat het daarbij nodig is om verliezers te hebben!

Kortom, twee  getalenteerde serieuze maar ook speelse (Nederlandse) tienerjongens en een getalenteerde moeder, hebben de 'kracht van kunnen matsen' aangedragen vandaag.

nog meer piraten

Zit ik net een digitale tekening te maken die in een beeld weergeeft wat er er ' in de achtergrond van het piratenthema' speelt ( een 'speelse bespiegeling op wat de afgelopen 24 uur mijn aandacht ving) :


Hoor ik .. net op het moment dat het poppetje op een zandstrand terecht is gekomen.....een lied op de radio spelen (wat ik niet kende) waarin me het woord 'pirate' opviel:

Uit Tiny Dancer van Elton John:

Blue jean baby, L.A. lady, seamstress for the band
Pretty eyed, pirate smile, you'll marry a music man
Ballerina, you must have seen her dancing in the sand
And now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand

Ha, ha.... daar sta 'ik' dan: in realiteit gekleed in een blauwe spijkerbroek, virtueel in een piratenoutfit om een groep mensen op afstand te helpen om de samenlevings- 'band' te ontwikkelen....(waarbij ik er nadrukkelijk op aanstuur om de verbindingen in elkaar te zetten met 'lichtdraden' van hoge kwaliteit: licht-echt).. ha, ha

Pirate smile kwadraat!

Het voelt nogal als een aanwijzing, van de hand van de meester ( het 'toeval') dat ik 'goed' zat met de boodschap en speelsuggestie die ik vanmorgen, vergezeld van dit plaatje, verstuurde aan het 'piratenklasje'.
zaterdag 13 januari 2018

de fundamenten

Gisteren zag ik dit t.v.-programma: De Kennis Van Nu; de aflevering over wegrottende houten funderingspalen in een groot deel van Nederland.

(alweer vermeld ik dat ik niet weet hoe lang deze link ' vers' blijft op de vaas van het internet).

"Dat de zeespiegel stijgt is algemeen bekend. Maar in het westelijk deel van Nederland vindt er een tegenovergestelde beweging plaats. Stad en dorp zakken langzaam in veen en klei weg. Voor wie in een huis op betonnen palen woont, is er niet veel aan de hand, maar in zo'n 800.000 huizen wordt de houten fundering bedreigd door een cocktail van bacteriën, schimmels of omlaag trekkende klei. Door verlaging van de grondwaterspiegel, lekkende riolen en andere factoren dreigen oudere huizen weg te zakken. Waar en waarom zakken de steden en hoe ernstig is dat? Kan de wetenschap helpen dit probleem aan te pakken?"

Opeens zag ik vandaag een mogelijke synchroniciteit tussen twee 'fundamentele werelden, die voor het gewone publiek nogal aan het oog onttrokken zijn'.
 1. Zo was er enerzijds datgene wat ik in het programma had gezien en gehoord, waarmee het 'weten' van bewoners en specialisten in beeld werd gebracht, omtrent de situatie van de fysiek verzakkende woon-leefconstructie in grote delen van Nederland.
 2. En anderzijds mijn 'weten', over een soortgelijke 'palenrot' in de wereld van de energie, waardoor sociale verbanden flinke scheuren vertonen en andere grote ongemakken en gevaren opleveren.
Bekijk eerst de aflevering van de fysieke houten palen die door wisselende waterstanden droog komen te staan en dan onder invloed van zuurstof verrotten.

(Ja, het klinkt gek, maar die houten palen blijven vorm, stevigheid en een zekere flexibiliteit houden als ze constant onder water staan)

Neem dan hetzelfde verhaal, maar vervang ' waterniveaus' door bewustzijnsniveaus, of energieniveaus en de 'houten palen (en dwarsconstructies) die op gezette plekken de boel stutten' door 'stevige normen en waardenpatronen'.

Een paar interessante hypothesen komen dan in mijn verbeelding naar voren:
 • Kunnen normen en waarden ook wegrotten als er (te vaak) te weinig bewustzijn/energie is?
 • Kunnen ze bijvoorbeeld ook eerst poreus worden, zonder dat je het als bewoner echt merkt en dan opeens na een par decennia van te weinig bewustzijn ineens compleet  'weggerot' zijn?
 • Wat stort er dan in?
 • Wie 'pompen' er bewustzijn tot welke hoogten?
  (Met de twee huizen op twee niveaus in gedachten, naast elkaar, waarbij de een het grondwater juist omhoog wil om zijn palen nat te houden en de ander het juist omlaag wil, om zijn kruipruimten en spulletjes droog te houden....)
 • Is dat een reden waarom zoveel mensen ( in reeds ver verzakte/ingeklonken' 'woningen' vrij actief een hekel eraan hebben om hun 'eigen' bewustzijn 'hoger' te maken dan het standaard is..... en mensen die dat willen bevorderen in hun buurt maar vervelende types vinden.
 • Dat mensen die het peil van het bewustzijn in de straat of buurt of wijk of stad of land structureel omhoog willen helpen brengen... het gevoel hebben dat hoeveel energie/bewustzijn ze er ook inpompen... het zo weer weg gemalen wordt met individuele maalsystemen
 • Dat dat een goede reden zou zijn waarom 'individuele' bewustzijnsniveaus verhoging dus ook niet gaan werken.. en collectieve bewustzijn-niveaus-maatregelen nodig zijn, als we in ' vastheid' willen blijven wonen.
 • Dat er veel te zeggen is voor 'getijden'-bewustzijnsfluctuaties-bestendige sociaal mentale constructies.... waar iedere gebruiker, individueel of als groepsconstructie.... 'drijft' op het aanwezige bewustzijn, hoeveel of hoe weinig dat op ieder moment ook is.....
  ..... een bewustzijnsboot.. de Ark van Esther...ha, ha.
  ( in plaats van een statische positie.....waar je regelmatig erdoor overspoelt wordt of 'tekorten ervaart in de basisbehoeften (stevigheid) op fundamenteel niveau..... waardoor de normen en waarden verschimmelen en verspochten)
Hoe zo'n meta-fysiek bewustzijngetijden constructie er dan uitziet?
Tja.. goede vraag.....
Met al dit soort dingen geldt..... eerst maar eens erkennen dat er een (fundamenteel) samenlevingsconstructietechnisch probleem is... op energetisch dynamisch bewustzijnsniveau.

Dan met bewustzijnsdynamica/energiespecialisten in de fundamentele lagen van de samenleving proeven doen om te kijken of dit scenario inderdaad aan de hand is.
(Je laat de houten palen ook niet checken door de bakker of de postbode... en .. zoals het filmpje mooi laat zien met een eerlijke gewetensvolle politica in Gouda..... politici hebben hier ook niet per se verstand van)

Wie weet zijn er andere remediërende oplossingen te bedenken, waarmee de bestaande fundaties goed behouden kunnen blijven ( en dus de constructies die erop staan).

Wie weet.. ben ik wel gewoon 'maf' om hier een verband tussen te zien.....