woensdag 21 maart 2018

boeiende casus

Ik zit nu midden in de  periode waarin ik de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer van een groot gebouw overdraag aan mjjn opvolgers.

Het is opvallend om in mijzelf de eigen-rol shift te observeren.
het is een beetje alsof een d.j. twee totaal verschillende platen naadloos in elkaar aan het overmixen is.

Het grote doel van deze transitieperiode is (uiteraard) dat mijn bemoeienis/verantwoordelijkheid van volledig afneemt tot 'nihil' en ik mijn aanwezigheid hier helemaal kan afkoppelen.
Terwijl ik ' naar achteren' stap en steeds meer in de achtergrond verdwijn, is het de bedoeling dat mijn opvolgers ' er meer en meer in stappen'.

Het heeft de leerschool van het leven is nu behaagd om een hands-on real-life testcase op ons pad te leggen.
Er is een technische storing op het heetwatersysteem.

Dat moet over 2 weken verholpen zijn, want dan komen er gasten die zich willen kunnen douchen met warm water. Geen storing die onder enorme tijdsdruk opgelost moet worden dus.
Maar....er zijn wel een paar variabelen in het spel die het best een uitdagende oblique technique maken.

Tot het einde van deze maand is er geen geld beschikbaar.
Er is expertise bij nodig die zij zelf niet in huis hebben (electra).
De voertaal van de experts hier in de buurt is Frans.
Mijn opvolgers spreken geen Frans.
(Maar weinig mensen hier in de buurt spreken goed Engels)
Ze kennen hier nu alleen mij en sinds gisteren de Franse buurmannen ( die nul Engels spreken).

Dat ik weet hoe ik het op zou kunnen lossen, is in het licht van ' de transitie'  bepaald niet meer zo relevant.
Ik voel/weet dat ik ze de grootste dienst bewijs door het niet voor ze te gaan regelen.
(Wat nog wel mijn reflex is hoor.....3 jaar lang hoofdverantwoordelijke voor de gang van zaken hier zijn, roeiend met de riemen die er voorhanden zijn, gaat toch in je systeem zitten!)
Toch....
Ze kunnen er maar beter heel snel aan wennen dat ik de kastanjes niet voor ze uit het vuur haal, maar dat ze zelf tot bevredigende oplossingen moeten zien te komen met de middelen die hen ter beschikking staan.
Het is simpel... ik ben hier binnenkort niet meer en zij zijn gekomen om mijn rol hier over te nemen, waar zij zullen moeten werken met de riemen die hen zelf ter beschikking staan.

Dit beeld kwam bij me op:
De rol van badmeesteres, die zelf behoorlijk vaardig in het/dit diepe kan zwemmen.
Maar, die in dit geval volledig gekleed 'standby' aan de kant blijft staan met een grote zwemhaak in de aanslag. Zo kan ze werkelijk onheil, mocht het dreigen, toch wel helpen voorkomen.
Eventueel zuchtend geploeter en gorgelend snakken naar lucht zal ze gadeslaan als ' onderdeel van het proces' om de spieren te 'sterken'.
Zelf-oplossend vermogen is ook een 'spier'. Geen idee hoe 'sterk' die spier bij hen al ontwikkeld is, los van deze context.
Werkelijk 'zwemmen' gaat nou eenmaal zonder houvast aan de zijkant of de bodem.....
Goed nieuws.....dit bad is in wezen 'kalm' ....zonder woeste golven.
Hooguit.... diep.
Tja.

Enfin....interessant....

maandag 19 maart 2018

fascinerend

Woord vooraf.
De werkelijke waarde van deze blogpost wordt alleen duidelijk door:


 • hem helemaal te lezen
  en 
 • er zelf mee te spelen... de gedachtenconstructie die erin wordt geschetst, zelf met eigen voor handen zijnde ervaringen en waarnemingen met aandacht en deskundigheid op te bouwen en nader te beschouwen.

Vandaag wandelde ik wat verder het pad in wat forensisch patholoog Frank van de Goot probeert te hakken door de jungle van het collectieve bewustzijn.
(Hij beschrijft de denk-en kijkrichting van dat pad, op basis van zijn waarnemingen, hier op internet)

Ik vond het fascinerend dat iemand die zich met name richt op de fysieke kanten van het vinden van doodsoorzaken, actief hier een doorkijkje biedt naar de sociale context.
 • De ouder dame die niet bijtijds naar de w.c. geholpen wordt, haar been breekt en dan in het ziekenhuis aan longontsteking overlijdt.
 • De jongere die tegen een boom knalt, waarbij de aanname van de oorzaak is ' natuurlijke jeugdige onoplettend en onervarenheid' , terwijl in werkelijkheid de spanning een aangeboren hartprobleem activeert... waar een paar jaar later zijn broertje ook aan overlijdt....
Een kant van het bepalen van (bijdragers) aan het optreden van de dood,  die hij (lijkt me zo) niet kan determineren uit het aangeboden materiaal dat hij op de snijtafel of in zijn microscoop aantreft.
(Opvallend vind ik het dat hij er zo de nadruk op vestigt, als je bedenkt dat 'concreet bewijs' zowel in forensisch onderzoek, als in de wetenschap van groot belang is.. en hij die beide takken van sport in zijn dagelijks werk verenigd.)

Hij betoogt (en de omstanders zijn duidelijk flabbegasted) dat 'kop-of-munt' accurater is dan wat de officiële statistieken van artsen en schouwartsen weergeven.  

Ik probeerde in te voelen wat hij beoogt te bewerkstelligen met zijn ' noodklok' luiden.

Is het de fascinatie om de ware doodsoorzaak te kennen?
Ik grinnikte dat ik hem dan eigenlijk een kaartje zou kunnen sturen met een 100% accurate duiding van werkelijk iedere doodsoorzaak van elk mens, als je maar ver genoeg terug de (forensische en wetenschappelijke) verbanden van oorzakelijke daden en de diverse gevolgen ervan terugloopt.

(Dat zou dan trouwens zoiets zijn als ' de samensmelting van een eicel en een zaadcel'.
Het is vrij filosofisch ( of noem het ' flauw').... maar de oorsprong van 'doodoorzaak' van een individu, is de oorsprong, het eerste moment, van de ontwikkeling van een nieuw leven.
Geen dode waar dan ook, heeft ooit iets gedaan of nagelaten in de fysieke wereld; is ooit doodgegaan zonder eerst tot het 'leven' te zijn toegetreden.)

Het forensisch daderprofiel is zo compleet helder uitgewerkt: 2 eencellige daders die actief bijeen zijn gekomen voor intensieve samenwerking.

Een van de sprekers aan tafel was erg bang dat de kosten om de ware doodsoorzaken te achterhalen uit de klauw zouden lopen, ook in de enorme omvang van menskracht die ermee gemoeid zou zijn, als 'we' zouden besluiten eens naar de werkelijkheid te kijken.

De kosten van dit onderzoek zijn erg te overzien.
Als ik mijn eenpersoonsdagloon op €333 stel, kostte dit sporenonderzoek minder dan €100 in totaal.

Toch stopte het pad hier niet.
Het bleek geen doodlopende weg die nergens toe leidt.
De wandeling nam bij deze 'flauwe bocht' , een vrij interessante wending, naar een interessante (oorspronkelijke, ha, ha) kijkhoek op de materie.
Vanaf hier ging mijn geest simultaan de diepte van het menselijk lichaam in en de diepte van de ruimere context van het 'leven' .

Laat ik proberen te schetsen wat ik zag, kijkend vanaf dat gezichtspunt.

Hoewel iedere patholoog anatoom (P.A.) een genezingspercentage kent van de mensen die er onder diens mes gaan wat stabiel op 0% staat, is het vakgebied wel onderdeel van de geneeskunde.

Daar staan maar weinig mensen lang bij stil.
Het is (voor wie er al eens over nadenkt vermoedelijk)  'gewoon' een specialisatie van 'de doodgelopen weg'. En, daarvoor is het eenvoudigweg 'wel handig' als je de processen van een menselijk lichaam bij leven ook vrij goed weet te doorgronden, om tot zinnige conclusies te kunnen komen, op basis van concrete waarnemingen. (Inclusief, trouwens, vergelijkingen maken van ' dit materiaal' met een enorme kennisdatabase van eerder verkregen en bekeken materiaal).

Toch..... met niet al te veel fantasie.... speelt een P.A. wel een belangrijke rol bij de genezing.
En dan doel ik niet eens zozeer op het aspect van de helende krachten die 'weten wat er precies gebeurd is' heeft op de directe nabestaanden van een overledene, ook al zal daar zeker een helende werking van uitgaan.

Om te zien welke kant ik hier opkijk, moet je even een gedachtenkronkeltje volgen.
Het is een  flinterdun spoor ( in forensiche 'wetenschappelijk' termen).
Die gefundeerd is op het weten ' so above so below' (levensmechanismen, bepaalde principes, doen zich op allerlei lagen van het leven in soortgelijke patronen voor.. alleen de schaal en daarmee vaak ook de concrete vorm, is wat anders.)
Een gutfeeling..
(waar een goede rechercheur toch meestal wel even acht op slaat, om nader te onderzoeken).

Bouw eens een (re-)constructie op in je eigen mentale voorstellingsatelier, uit je eigen weten.

Stel je voor dat je een lichaam 'runt', een gewoon, fysiek menselijk lichaam.
Daarin worden, op natuurlijke wijze, regelmatig cellen 'vervangen'.
Oude hebben hun rol vervuld, nieuwe komen erbij.
Die oude, niet meer functionerende cellen, daar gebeurt iets mee.
Mijn biologische kennis strekt niet super ver, op dit vlak, maar dat het celmateriaal op de een of andere manier afgevoerd/gerecycled wordt, lijkt me voor de hand liggen.

Dat kan een lichaam 'blind' doen.... dode cellen gaan dan  ' huppekee' naar de daartoe aangewezen plekken.
Wellicht is er eens in de zoveel cellen (ook) een soort 'clusterarts'.
Die heeft als functie om in voorkomende gevallen even ruwweg te checken waar-het-zich-naar-laat-aanzien en de dode cel binnen een paar uur vrijgeeft voor verdere bewerking.
Maar, een beetje slim lichaam, zou er hoogstwaarschijnlijk baat bij hebben om ook steekproefsgewijs een percentage dode cellen van diverse typen en herkomst diepgaander te screenen en van die resultaten een 'archief' bij te houden.
Dat zou dan de (forensische) P.A. afdeling van het lichaam zijn.
En... als een orgaan er zelf reden toe heeft om 'bedenkingen ' te hebben bij 'sterfgevallen', dan zou het ook actief 'materiaal aan kunnen bieden' aan deze onderzoeksafdeling van het lichaam.

Als de P.A. afdeling op basis van jarenlange ervaringen dan vreemde patronen ziet opduiken, zou een beetje slim lichaam, willen dat die afdeling bijtijds (en nogal stevig) de noodklok luidt.
Waarom?

 • Niet om te achterhalen dat als je nou alle gebeurtenissen terugvoert op diepere en voorliggende oorzaken, dat de eerste oorzaak bij de conceptie lag!
 • Niet eens om de rechtbanken van het lichaam (als er al zoiets bestaat) nog meer werk te bezorgen.
 • Niet om eerzame braaf orders opvolgende cellen extra stress te bezorgen, omdat ze verdacht worden, wellicht, van (onbewust) nalatige dingen doen en hen celstraf wacht ( best geinige woordspeling trouwens) !
 • Ook niet om zelf nog meer te doen aan te trekken. Het streven is echt niet om alle details van iedere dode cel te moeten (willen) vinden. Dat zal geen enkel lichaam effectief gebruik van beschikbare middelen (energie) vinden.
Nee.. het ultieme streven van de P.A. afdeling in een lichaam , lijkt me zo.....is om de helende krachten van het lichaam zinvol te helpen activeren.
Genezing van een (kennelijk) ziek lichaam (overmatige onnatuurlijke in afbraak zijnd) bijtijds op gang te brengen.. dus.
Genezing van het collectieve samenwerkingverband.
Op een punt in de hele gang van zaken, dat er mogelijk nog wel iets aan te doen valt, idealiter.

So below, so above....
Breid nu de mentale gedachtenconstructie wat uit:

Zie ons, individuele mensen, nu eens als afzonderlijke' cellen' in het organisme ' de mensheid'
(je kan het naar wens groter maken.... ' het leven op aarde' ..... of ietsje kleiner.. de maatschappij waarin je zelf leeft.)
In die gedachtenconstructie zijn de overledenen het equivalent van de cellen die het niet meer doen.
Iedere cel/mens had bij leven ergens in het geheel een taak, een plaats, in dat hele organisme.
(Cluster-)artsen hebben oppervlakkige lokale kennis, met twee taken.... levende cellen/mensen bij leven ondersteunen zodat ze 'door' kunnen en de dood vaststellen, zodat de 'afvoer' geautoriseerd is.
Ze zien relatief veel cellen en besteden per cel relatief weinig tijd.

Het zijn de diepere onderzoekers van een grote verscheidenheid aan elementen uit het hele systeem, die een beter overzicht over het geheel hebben.  De (forensisch) patholoog anatomen, die grondig inwendig onderzoek doen. Zij onderzoeken relatief weinig mensen, maar besteden daar wel veel tijd aan.

Even terug nu naar de eerste gedachten-constructie:

Een menselijk lichaam die niet naar zijn noodkloksignalen van zijn P.A. afdeling luistert....
Hoe zou dat aflopen?
tja......

Een aardige vraag is natuurlijk:

Waar in het menselijk lichaam zou er dan een 'centrumpje' ingericht zijn waar vanuit alle hoeken dood materiaal wordt aangeboden?
Mijn antwoord: "Geen idee."
Het stond niet als zodanig in mijn biologieboeken vermeld, geloof ik.

Maar ja, als je ziet dat er in het organisme ' de Nederlandse samenleving'  op ruim 17 miljoen individuen, kennelijk 6 (hoog-en langopgeleide) individuen als forensisch P.A. werken. ( met assistentie... dat wel) . zou het, als de ratio hetzelfde is.. op vele miljarden lichaamscellen, nog wel eens een minuscuul kleine afdeling kunnen zijn.
Zou er inderdaad zo'n nog onontdekt ' eilandje' op de anatomisch aardbol van het fysieke lichaam?

Laat ik die 'onbekende' variabele voor de lol eens op 'ja' zetten.

Mij lijkt het dan wel dat zo'n afdeling een 'hotline' naar de centrale 'mind' moet hebben... zodat als er bovenmatig veel bijzondere en suspecte celuitval is (elkaar kwaad gaan doen, bewust , maar zeker ook onbewust, bijvoorbeeld)..... er wel (snel) wat nuttigs met die informatie gebeurt.

Want, ik kan me ook voorstellen dat de 'gewone cellen', die hun normale dagelijkse dingen doen, werkelijk geen boodschap hebben aan zo'n signaal. Wat kunnen zij er immers aan doen, in de context van hun redelijk afgebakende bestaan? Welke middelen staan de gemiddelde bloed-of spiercel ter beschikking?

Ik kom dan tot de conclusie dat het best aardig zou zijn om te achterhalen hoe dat dode-cellen-monitorings-proces in een levend fysiek lichaam werkt.
Wie of wat krijgt er van de P.A. afdeling een noodklok seintje als de patronen te ver en te vaak afwijken van 'natuurlijk'? Niet alleen ' brute moord incidenten' maar ook 'samenwerkings/afstemmings-moeilijkheden'?

En uiteraard ben ik dan in ruimere zin weer benieuwd wie of wat daarvan het equivalent zou zijn in het organisme ' mensheid'?
Op de een of andere manier zou het me enorm verbazen als het antwoord daarop 'de politiek' blijkt te zijn (of de kerk, of de wetenschap)

En wat zou die wie-of-wat in het lichaam dan precies in gang zetten, om de genezing te activeren?
En hoe?

Zelf zou ik, als ik iets met de opzet van het systeem van doen zou hebben, het systeem zo slim is opzetten, dat het onafhankelijk van het bewust bewustzijn kan opereren, voor het geval de ware oorzaak van het probleem bij een afgenomen ' beslisvermogen' ligt. Als dat ' besluitvormingsorgaan' is aangetast, door welke reden dan ook.... zou je/ik toch willen dat dit via onderbewuste regulatiemechanismen gebypassed kan worden om de noodzakelijke heling in gang te zetten.

Wie weet kan de P.A. afdeling van een fysiek lichaam wel heel direct een 'klier' activeren, die bepaalde enzymen.hormonen gaat verspreiden in het systeem?

Ik vind het persoonlijk dan wel wel leuk dat 'klier' diverse betekenissen heeft.... een inwendige in het fysiek lichaam en een in sociale samenlevingscontext.
De 'klier' past dus in beide gedachtenconstructies...
(ook al wordt de functie van een 'klier' in sociale context niet altijd compleet begrepen....en vaak negatief uitgelegd) 
Uit mijn 'sociaal mentale emotionele klieren' komt altijd een soortgelijk enzym naar voren die ik speelsuggesties noem.
Speelsuggesties om het samenspel van mensen/cellen te harmoniseren/ontwikkelen om hun levensdoelen eenvoudiger mee te helpen bereiken.
Speelsuggesties waarvan de samenstelling altijd 2 componenten bevat

 • een kleine component kent die  'via het bewuste bewustzijn' loopt, (met meer of minder uitdaging) en 
 • een groot deel via het (opnieuw) benutten van de non-verbale natuurlijke afstemmingsystemen.


Met die twee modellen zo naast elkaar, had ik wel het idee dat 'we' daar als organisme mensheid iets van zouden kunnen opsteken, als we ons er wat verder, vanuit verschillende kanten in zouden verdiepen.
Luisteren naar ons lichaam ( het inwendige en het omwendige) en de natuurlijke processen daarin nog beter in kaart brengen, de zeer goed zichtbare en de minder in het oog springende?

Mooie wandeling!
Door wat volgens mij het 'meme' systeem heet, of het 'collectieve bewustzijn'.. de database van alle levenservaring.
(-:Wel een 'klier' die ontwikkelenzymen maakt, maar uitdrukkelijk geen pester!

zondag 18 maart 2018

de ijskoningin

Eergisteren liep ik 's middags in het park in een T-shirt, gisteren was het weer om warm bij de kachel te blijven zitten met een boekje.

Ik koos, gewoon, omdat hij bovenaan stond in mijn e-reader, voor het boek de ijskoningin, van Alice Hoffman.

(Geinig.... niet te verwarren met de ijskoninging, het stripboek, uit de Thorgal-reeks... wat ik een grappig toeval vind in het licht van andere dingen waar ik bij betrokken ben..)

De hoofdpersoon wordt aan het begin van het boek door de bliksem getroffen en overleefd dat, maar ondervind er wel allerlei effecten van ( o.a. uitval van de kleur rood uit haar zichtspectrum, een tikkend geluid in haar brein horen en  fysiek minder stabiel zijn.)
Ze ontmoet andere overlevers van 'de bliksem door hun donder hebben doen gaan'.

Wat erover geschreven staat, fascineert me.
Vooral een zinnetje ( wat ik nu niet meer terug kon vinden) dat metereologen en natuurkundige aardkundigen kennelijk weten dat als de aarde niet constant onweer in haar atmosfeer zou hebben, ze binnen een uur haar aardmagnetisch veld kwijt zou zijn.... viel me op.

Is dat zo? ( Maar eens nagaan wat ik daarover kan vinden)

Maar het beeld schoof simultaan over mijn innerlijke netvlies dat iets soortgelijks aan de hand zou kunnen zijn met een mensenenergie-systeem.
Als er te weinig neurologisch activiteit is ( bliksem in de hersenen/voldoende ontlading van het emotionele systeem.. terug naar de 'aarde') dan zakt de kwaliteit van het EM-veld in elkaar.

-----

We houden niet zo van onweer, hebben de perceptie dat het nergens echt goed voor is en vooral gevaarlijk en creëren  (bliksem-snel) ' afleiding'.
Maar ja.. en daar heb je mij weer.....wat nou als de gadgets die we hebben uitgevonden om ons uit het spannende hier-en-nu af te leiden, schermen waar we ons achter kunnen verschuilen en ons mee (be-) schermen ( denken we) , die de boel 'sussen' als de (emotionele, innerlijke) spanningen wat ver oplopen..... ervoor zorgen dat we onvoldoende energie weer terugvoeren op onze 'ware aard' !
Dat we ons eigen EM-veld daarmee verzwakken en .... daarmee de signalen van het natuurlijke informatie-uitwisselingssystemen verzwakken... minder energie tot onze beschikking hebben, minder 'helder' zijn (volledig opgeklaard na een catharsis-ontlading moment van innerlijke spanning... tot nieuw inzicht gekomen)

Alle ontladingen in de atmosfeer zorgen samen voor de heartbeat van de aarde, de Schumannn resonantie.

Mensen die door een grote ontlading getroffen worden, veranderen daardoor neurologisch, met verschijnselen van allerlei aard, die het dagelijks functioneren danig beïnvloeden.
(soms re-activeert zo'n 'schok' het natuurlijk functioneren van de systemen, als een grote 'reset' ( Bijna Dood Ervaring, mystieke ervaring, verliefdheid) soms verwoest het delen.. dat hangt sterk van het type af)
Mensen die door een grote intermenselijke energie-ontlading getroffen worden, is mijn EM-pathische observatie...... ook!

Enfin, dit laatste stukje ' referenties naar  ervaringen uit mijn weten' is vooral even een 'kladje' voor mijzelf.

-----zaterdag 17 maart 2018

karakter < > achtergronden

Hier volgt een beetje achtergrond bij het karakter van de karakter-achtergronden oblique technique van deze week.
(meta-karakter-achtergrond... ha, ha)

Deze oblique technique meldde zich afgelopen woensdag in de vorm van een kwaliteit-van-samenspel bevorderende oefening in groepsverband.
Vanmorgen werkte ik de essentie ervan om naar een solo-spel-variant.

(Wie het leuk vindt om het in groepsverband te doen kan eenvoudig alle deelnemers aan de groep uitnodigen om:
- zelf, ieder voor zichzelf een eigen karakter uit te kiezen  (meer dan 1 mag ook! alleen niet voor een ander) en
- de plaatjes van de hoofd-scenes van het eigen dagelijks leven (ook buiten die groep!) in beeld te brengen
- aan ieder groepslid een daar een 'setje' van beschikbaar te stellen
- waar ieder groepslid rustig, zelf ( zonder pottenkijker) vrij spel mee beleeft.

Daar wordt het uiteraard ook interessant om eerlijk te voelen hoe het is als karakters uit die groep, opduiken in alle verschillende scenes. En hoe het voor jou voelt om eens 'virtueel' rond te wandelen in leefgebieden van groepsgenoten. Wat doet dat met je?
Niet bedenken met je verstand.
Voelen, in het moment, wat er echt gebeurd, wat er echt los-trilt.

Ook een boeiend leermoment is eerlijk bij jezelf nagaan hoe het voelt om alle anderen openlijk deelgenoot te maken van alle scenes waar jij regelmatig meer dan 4 uur op een dag aan besteed.
( En ja, je mag best besluiten om bepaalde  'scenes' niet beschikbaar te stellen aan de groepsleden. De vraag waarom een bepaalde achtergrond niet veilig voelt om openlijk te delen.. is trouwens wel een hele rijker ader aan informatie. Speel die scenes in ieder geval eens uit in de veiligheid van niemand-die-je-ziet..... wat doet het met je als een of meerdere van hun karakters opduiken in die scenes. Oordeel niet daarover, niet over wat het zou kunnen zeggen over jezelf, of  over hen... maar voel ......voel wat er resoneert.)

Zelf belande ik vervolgens in een levend-oblique technique decor, met hoogst surrealistische trekjes zo hier en daar.
Ik stapte in de fysieke wereld in andere 'scenes' en er stapten nieuwe, nogal andere karakters de mij zo vertrouwde decors van mijn binnenkort eindigende dagelijks leven binnen.

Uit de eerste hand ervoer ik (weer eens) hoe ingewikkeld het kan zijn om me daar soepel toe te verhouden.

Sinds ik actief de meta-fysische, energetisch dynamische kanten van menselijk samenspel ben gaan bestuderen in 2012, heb ik dieper inzicht gekregen in hoe dat 'vervreemdende' effect in elkaar zit.
Waar de kern van de moeilijkheden zit.
En . mogelijk interessanter dan de theorie van oorzaken van problemen... hoe natuurlijke energetische dynamiek ingezet kan worden om een en ander (intermenselijk) wel zo soepel mogelijk te laten lopen.

Niet (primair) via woorden, niet (primair) via 'therapie', maar door de (team-) spirit tijdig en openlijk van de benodigde informatie te voorzien in de taal die zij van nature spreekt.. soulspeak.
Als het onderbewuste al gevoed is met de energetische karakteristieken van de  'andere' omgeving of de 'andere' karakters.... dan vindt er al onderliggende afstemming plaats, lang voordat de boel 'live on stage' in de fysieke wereld bij elkaar komt en samen probeert te spelen.

De teamspirit kan dan passende arrangementen maken, rekening houdend met wat ieder 'karakter' al lang goed kan en ook leuk vindt en...... in welke richting het zich wil ontwikkelen.
Geen enkele andere entiteit kan dat, want er zijn zoveel 'variabelen'.. zoveel, ook nog eens constant fluctuerende 'data' om rekening mee te houden die niet eens bewust even duidelijk bekend zijn bij de deelnemers.

Het beeld van de dirigent/oefenmeester van een orkest doet het wat dat betreft altijd goed. Die hoort alle trillingen van alle musici en geeft openlijk aanwijzingen die voor iedere musicus die een beetje aandacht daaraan besteed, voorhanden zijn, om zo de kwaliteit van het samenspel ( en daarmee ook het individuele spel vleugels te geven) te kunnen bevorderen. Maar ja.. trilt/speelt het orkest niet of staart iedereen alleen maar zijn eigen partituur en speelt dat zo goed en zo kwaad als dat gaat naar eigen goeddunken ( volume en tempo).... tja......

In muzieksferen blijvend, tot slot van dit stukje:

Gebruik makend van de teamspirit en goede voorbereidingen in soulspeak.....kan zelf een doedelzakspeler prima zinvol en met wederzijdse waardering opduiken en live een moppie meespelen in een rockband-formatie, al dan niet in een geel colbertje....
Een nieuwe lente.. een nieuw geluid... een nieuwe (gele?) jas?

vrijdag 16 maart 2018

la vie Francaise

Wat een fraaie synchroniciteit vandaag.

Gisterenavond zijn mijn opvolgers aangekomen, die zijn gekozen om straks na mij de bewoners/beheerders van een fraai, ruim bemeten Frans optrekje te zijn.
Hun uiterlijke verschijning en hun automobiel kwamen op mij over als ' nogal in sterk contrast met de omgeving'.

Ik schreef er vanochtend in een e-mail over:

"Tja.... hun uiterlijke verschijning en energie ziet er ook enigszins surrealistisch uit in het plaatje van het kasteel.
Er hebben hier heel wat Britten (en anderen) rondgewandeld in de afgelopen 3 jaar die best aardig meekleurden met het beeld.
Dit komt net wat dichter in de buurt van 'de familie flodder die de loterij wint en dan neerstrijkt in een villa'...
Ik probeerde me aankomende gasten voor te stellen die welkom worden gegeten door hen en moest grinniken om het vrij grote contrast, (...)
Het knalgele colbertje wat ik uit de kast zag steken op de overloop., gecombineerd met het superstrak aan getrokken kralenkettinkje wat hij ergens vrij hoog om zijn nek gesnoert draagt...prikkelde de verbeelding voor hoe zo'n scene eruit zou kunnen zien helemaal !
(Bless them..... bless them .. bless them..... ;-) )"

Maar ja, afgaan op uiterlijk alleen, probeer ik zelf toch wel zo veel mogelijk te voorkomen....!

Na een eerste kennismaking vanochtend met het beheerswerk, gingen we ieder ons' weegs.

Op mijn wandeling zie ik dat er volgende week een film in het dorpshuis is van de mobiele bioscoop.
Ik loop er even naartoe om te kijken wat voor een film het is.
Ik schiet enorm in de lach.
Het is les Tuche-3.
Dit is de poster:


Mij viel onmiddellijk het gele colbertje op dat een van de karakters aan heeft en dat de karakters een beetje ' out of context' eruit zien.
En, het fraaie grote gebouw in Frankrijk op de achtergrond.

Thuisgekomen was ik  nieuwsgierig naar de trailer:(Mocht die link ophouden te bestaan.. deze (iets andere. trouwens op youtube, blijft wellicht langer bestaan) 
(kijk hier de trailer)

Ook hier moest ik wel lachen om een paar in het oog springende gelijkenissen.
De man in de film en de man hier, hebben ongeveer hetzelfde (tanig/kleine) postuur en hetzelfde model snor.
Het gezicht van de vrouw die ( in de eerste trailer die ik zag)  met het wasgoed door de kamer loopt lijkt nogal sterk op het gezicht van de dame die hier vermoedelijk ook met een dergelijke mand met was regelmatig door de kamers gaat rondlopen. ( Het is de dame op de poster in de roze jurk) ,

En ja.... deze film ademt nogal strek de sfeer van de  'Flodder' films ( waar ik vanochtend aan refereerde) , waarvan er ook een  eerder deel ' in America' was geweest.

(In Flodder -3,, zie ik nu,  vliegen in de eerste minuten de gele colbertjes je trouwens ook om de oren!
Er gaan dagen voorbij dat ik helemaal geen gele colbertjes zie! Nu een hele zwerm!)

(-:

soulspeak....

Gisteren werd me (n.a.v. het blogstukje van 14-03) gevraagd of ik kon uitleggen wat soulspeak is.

Ik deed een dappere poging.

Het begin was eenvoudig te vinden:

 • zoals Frans de voertaal is van het land Frankrijk
  (Nederlands van Nederland, maar Engels ook de overkoepelende voertaal in de hele moderne westerse wetenschapswereld....)
 • zo is soulspeak (zoal ik het maar noem) de voertaal van het leefgebied van 'de ziel'.
Frankrijk kun je aanwijzen op de kaart.
De moderne wetenschapswereld wordt al wat abstracter, maar is nog redelijk eenvoudig voor te stellen
Maar wat 'de ziel' nou behelst.... tja....  hmmm...

Het is geen (gesproken of zelfs geschreven) woordtaal, maar een resonatietaal.
Hij gebruikt een ander deel van het 'spectrum' van golflengten.
Het wordt verzonden en ontvangen met een ander zintuig.
(Zoals de meesten van ons geluid niet kunnen zien maar moeten horen en kleuren niet kunnen ruiken)

Wie zijn kaken stijf op elkaar klemt, zal dan niet kunnen praten.
Wie zijn lippen nauwelijks vanelkaar doet, is erg lastig te verstaan
Wie de handen stijf over zijn oren drukt, zal geen geluidsgolven 'binnen' ontvangen.
Wie zijn ogen stijf dicht knijpt, ziet niet wat er om hem heen is.
Wie zijn 6e zintuig afknijpt/onderdrukt..... mist alle signalen op die bandbreedte van het spectrum.

Het is een taal die verloopt via ' mee kunnen trillen' met iets, 'meeresoneren'.
Hoe ontspannener je bent, duidelijk open voor 'wat er hier-en-nu is' hoe beter de communicatie in die tril-taal gaat.
(Zenden zowel als ontvangen)

Stress.. doet dus geen wonderen voor het vloeiend en duidelijk 'communiceren' in deze taal!
Als je systeem constant druk is met het via grote inspanning verwerken van andersoortige/anderstalige prikkels, is er te weinig 'bandbreedte '/ 'innerlijke ruimte' over voor dit type informatie-uitwisseling.

Daar kun je van denken ' tant pis' ( 'jammer dan').. we hebben toch zat en genoeg andere talen om ons mee te amuseren?
Tja... het is ook de taal waarin je organen met elkaar spreken en aan elkaar proberen uit te leggen wat ze, wanneer nou precies nodig hebben.
De reden van structurele onbalans in fysieke en sociale systeem..... kon daar nog wel eens gevonden worden.

Daarom raad ik iedereen gevraagd en ongevraagd ook aan om hoogfrequent .. iedere 20-30 minuten) heel even bewust te ontspannen en ''effe niks' te doen. In die time-slots, kunnen al je onderafdelingen (je organen) even met elkaar in conclaaf. Ze verzenden elkaar als het ware ' e-mails' .. berichtjes, zodra de  'lijn' open is.
(Het lichaam en de geest, ontspannen genoeg zijn).
Soulspeak werkt ' at the speed of light' en ' non-lineair'.. dus de systemen hebben maar een kleine 'window of oppertunity' nodig om zich even met het centrale intelligentiesysteem, ' de server'  in verbinding te stellen.

(Voor liefhebbers... dat is het parasympatische systeem ook regelmatig de kans geven haar nuttige taken in het geheel te verrichten .. niet alle tijd-en energie van de dag toe te wijzen aan het sympathische systeem)

Ik dacht.. ik zou haast een boek kunnen schrijven over dit onderwerp alleen.' Soulspeak'
Die suggestie steek ik maar even op mijn mentale prikbord.
Het zou iets kunnen zijn om tijd aan te besteden als ik op de eerstvolgende plek ben, waar ik gisteren voor het eerst zelf was en wat van mijn spullen naartoe bracht.
(Dan ontstaat er volgens mij ook een energetische 'connectie'.... van mijn-zijn naar die plek......
Mijn energiepatroon ligt immers ook opgeslagen in mijn spullen, en het meeste daarvan ligt nu daar.
Mijn hele essences-collectie (allemaal soulspeak registraties) ligt nu daar! En.. het viel me op dat die vrij ver apart zijn komen te staan van de andere, meer 'tastbare' spullen....)

Een aardige soulspeak vertaling diende zich vanmorgen aan.

Behoorlijk gespannen, ervoer ik gisteren een ' I am in the middle of nowhere' sensatie, waar ik me maar vrij ingewikkeld ontspannen toe kon verhouden. (Het resoneert toch een beetje schel en hol en karig als ' van God en iedereen verlaten') 

Later, met mijn energie niet meer in beweging (mijn energie in de spullen 'daar' tot rust gekomen en ik zelf 'hier' ook ....transfomeerde die vibe zich, vouwde zich ontspannen in diverse richtingen uit.

I am in the middle of now/here ..  (Ik ben kalm gecentreerd in het hier en nu)
I am in the middle of know where (Ik ben in het centrum van het weten-waar (iets is...)
I am in the knowware (Ik  doe in weetwaren..... ( vergelijk software: freeware/shareware)
Ik ben een/het middel om knowware te verspreiden?

Dat (alle vier dus.. soulspeak is geen lineaire taal!) resoneert op mijn innerlijke waarheid.

Wie 'spreekt' er?
Zij het de essences die zich er eerst 'thuis' moesten voelen, gaven zij een boodschap aan me door?
Over de energetisch kwaliteiten en kansen van de ruimte waar ze zich nu in bevinden?
In relatie tot mij?

Tja.. dat zijn aardige vragen.
In bewustzijn en 'vibrationeel' bestaat er geen wezenlijke afscheiding in 'zelf' 'mij' en ' zij', schreef ik al een paar keer eerder.

Enfin... wordt ongetwijfeld  vervolgd.
Nu, me maar even aan het waterleidingsysteem gaan wijden van de plek waar ik nu nog ben....

woensdag 14 maart 2018

meertaligheid en wat naar je toekomt

Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht.. is zo'n gevleugelde uitdrukking.
(In de taal soulspeak laat zich dit reuze slecht vertalen, want in die taal is ieder onderscheid van 'Zelf' non-existent.. maar dat terzijde.)

Ik zat zonet lekker in het zonnetje ,met een kopje thee een AD-magazine te lezen.
Daar kwam ik een aardig stukje tegen over meertaligheid in de liefde.
'Effe' ... geïnspireerd worden door collega's David en Arjan ( 365dagensuccesvol.nl)

Er wordt geschreven dat veel gedoe in relaties komt doordat mensen hun liefde tot uitdrukking brengen in een taal die de ander niet verstaat.
Volgens ene Gary Chapman zijn er 5 talen:

 • quality-time delen (samen exclusieve tijd doorbrengen)
 • fysieke aanraking
 • dienstbaarheid ( iets voor de ander doen)
 • complimenten en bemoedigende woorden
 • cadeaus geven
Iedereen (kennelijk...) heeft een lievelingstaal.
De taal die je het liefst ontvangt is vaak ( maar niet altijd) de taal dieje van nature uitspreekt.

In een fijne relatie weet je van elkaar welke liefdestaal je allebei spreekt, zodat nooit een van de twee gevoelsmatig staat te schreeuwen, terwijl de ander niks hoort.

Persoonlijk denk ik dat er nog wel wat meer grotendeels non-verbale liefdestalen zijn dan deze 5.
Deze vijf hebben een hoog 'doe-gehalte' en er zijn ook talen zonder ge-doe.
Soulspeak/mindspeak... resonantietalen ken ik als talen die niet per se een vertaling in een actie nodig hebben, om (een) begrip te doen 'overspringen'.

Zelf meertalig.. ( Nederlands, Engels, Frans, soulspeak en lichaamstaal).. ben ik een groot voorstander van meertaligheid. 
Dus, zelfs al zou het lijstje met liefdestalen van hierboven compleet zijn.... dan lijkt het me reuze nuttig om je ook eens in het zenden en ontvangen van de andere talen te verdiepen.
Bekwamen is nog niet eens nodig.
Maar wie in ieder van die talen tenminste het equivalent van ' bonjour' en ' merci' kan herkennen en toepassen.....kan dan via 'lichaamstaal' nog een hoop goede-verstandhouding tot stand brengen.

(Mijn Franse buurman spreekt echt 'pas du tout' een vreemde woordtaal. Maar met een flinke twinkel  in de ogen, heeft hij via lichaamstaal de meest boeiende interacties/conversaties!)

---

Op mijn wandeling vanmiddag mijmerde ik nog wat na over een gedachte/inzicht wat vanmorgen vroeg naar me toe kwam.
Dat is het gegeven dat vaak, als je iets wilt toevoegen aan je leven, je het meeste plezier beleefd aan 'wat vanzelf naar je toekomt'.
Het is een bekende tip bij het gaan uitkiezen van puppy;'s/ kittens uit een nest met meerdere, asieldieren, paarden, etc. etc.
'Neem diegenen die spontaan naar jou toekomt. Laat het dier de keuze maken om bij jou te willen zijn.'

Het exemplaar van 'iets' wat ' naar voor voren komt' past mogelijk niet op het eerste gezicht bij waar je dacht naar op zoek te zijn.
Menig kattenliefhebber wilde ' geen zwarte' en prompt komt de zwarte naar voren uit het nest...

In praktische zin ga ik nu zelf in 'zee' met de de teamspirit-optie die naar mij toe kwam.
Uit het hele nest ' Nederlanders', is het geen optie in Nederland, waar ik eerst vanuit was gegaan.

Maar ja.... sommige mensen hebben ruimte voor meer dan 1 kitten/hond/paard.
Zo heb ik volgens mij wel ruimte in mijn zielswoning, met 'natuurlijk perceel in mijn hart' (van een paar zonnig gelegen hectaren), voor een intense band met meerdere teamspirits.
Dus ik ben wel benieuwd of er uit het nest Nederlanders nog meer 'exemplaren' echt zin hebben om 'naar mij toe te komen'?

Opvallend was ook hoe het vanmorgen ook weer gebeurde, in de innerlijke ideeën wereld.
Er was een nest ' karakters' geboren eerder deze week en ik probeerde er meta-fysich contact mee te maken in 'soulspeak'.
Zolang ik nog in ge-doe modus was ( te actief met mijn aandacht erbij, nog woordentaal gebruikend in mijn hoofd), gebeurde er welgeteld.. helemaal niks.

Toen ik rustig 'ernaast' ging zitten, boekje lezen, kwam de minst duidelijk getekende uit het nest naar me toe en begon met mij te spelen en toonde zich in dat spel aan mij.

Het is ook een bekende shamaantechniek..... laat het, wat er ook in het moment levendig is, naar jou toekomen. Innerlijk heeeeeeeel stil zijn, zo goed als energetisch stilstaan... relaxed verbonden met 'Zelf' en zelfs het meest schuwe minuscule 'moment' toont zich, zoals een reetje in het bos zich alleen van dichtbij  laat zien, aan de mens die zich compleet koest weet te houden.

Enne.... er is een enorme voldoening als dan uit de conversatie /interactie blijkt dat dit karakter namens het hele nest 'spreekt'.. het 'woord' heeft gevoerd namens de teamspirit en de 'volgende te nemen stap' in de ontwikkeling van die teamspirit heeft aangereikt.

Wie geen soulspeak (meer) spreekt mag dit stukje best 'compleet onbegrijpelijk' vinden.
Geen probleem.
Ik versta ook geen 'Japans' ( en nog zo een paar honderd gesproken talen) en ik word ook niet graag zomaar door iemand aangesproken in ' fysieke aanraking'.
Maar als je een boodschap uit een jouw onbekende taal wel goed wilt kunnen begrijpen, zodat je naar de werkelijke inhoud ervan kunt handelen.... dan ben je doorgaans blij met een vertaler uit die taal.
Toch?